Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Bybilledet - reklamer og affald

16. december 2017
Odder byskilt

Lige nu er vi i dialog med Odder Kommunes §17,4 udvalg om udviklingen af Odder midtby. Vi har netop haft foretræde for udvalget til forskønnelse af midtbyen og forelagt vores ønske om, at der politisk sættes gang i flere lokalplaner med bevarende sigte, så vi kan hjælpe hinanden med at passe på midtbyens unikke bygningskultur, og rette op på de uhensigtsmæssige istandsættelser og renoveringer, som igennem årene er sket.

Vi har skrevet et brev til udvalget og haft mulighed for at uddybe vores holdninger på et udvalgsmøde den 13. april 2016. Du finder brevet nedenfor.

Om Peter Olesens besøg i Odder i april måned 2015 er medvirkende til, at vi borgere i kommunen, Køb Odder, Udvikling Odder og Byrådet sammen kan finde et "fælles fodslaw" for et ønske om at gøre Odder Kommune til en smukkere kommune, end den er i dag, er spændende at følge. Foreningens holdning er, at Odder midtby trænger til at blive frisket op og få blandt andet cykliststriberne malet op. Derud over trængte der til at blive vasket vejskilte i oplandet. Dette har vi påpeget overfor kommunen, og kan se at arbejdet med en opfriskning er igangsat. Blandt andet er der skiftet byskilte i hele kommunen.

Som følge af foreningens henvendelser og en decideret klage over reklamer i bybilledet sendt til Odder Kommune har byrådet besluttet, der skal "laves en plan" omhandlende reklamer.

Du kan læse mere i referater fra Miljø- og Teknikudvalgets møder på Odder Kommunes hjemmeside. Herunder finder du en kort opdatering af sagen og vores klage til kommunen:

Beskrivelse
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Brev til §17-udvalget
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Bybilledet - Sagens gang
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Klage til kommunen

   • Bybilledet - reklamer og affald