Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Havvindmøller / Mejlflak

16. december 2017

HAVVINDMØLLER VED MEJLFLAK

 
Mejlflak _kort

 

Mandag den 30.juli 2012 startede en 8-ugers miljøhøring vedr. miljøkonsekvenser af Havvind Århus Bugt's forslag om at etablere en havmøllepark bestående af 20 styk op til 200 meter høje havmøller ved Mejlflak i Århus Bugten.


Bag Havvind Århus Bugt står lokale andelsejede energiselskaber, Østjysk Energi, Galten Elværk, Viby Elværk, Brabrand Elværk og NRGI repræsenterende i alt 300.000 tilsluttede elbrugere samt Vindmøllelaug Århus Bugt.

I det brede energipolitiske forlig i februar 2012 med opbakning fra samtlige Folketingspartier undtagen Liberal Alliance indgår kystnær havvindudbygning med 500 MW. Forslaget om etablering af en kystnær havmøllepark ved Mejlflak er således en opfølgning på Folketingets overordnede beslutning om kystnær havvindudbygning.

Eksperter i vurdering af miljøeffekter fra Rambøll, Orbicon og PlanEnergi har for Havvind Århus Bugt udarbejdet en VVM-rapport, der beskriver de miljømæssige effekter. Miljørapporterne er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

 

Foreningen har gjort indsigelse.

Vi har endnu ikke (oktober 2014) hørt fra Energistyrelsen. Ved seneste forespørgsel fik vi at vide, at indsigelserne stadig er under behandling.

Beskrivelse
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Indsigelse

   • Havvindmøller / Mejlflak