Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Hou Havn

16. december 2017

Hov Havn Helhedsplan

At processen om planerne for Hov Havn - set med foreningens øjne - ikke har været optimal, er ingen hemmelighed. Forsommeren 2013 var præget af debat om mangel på åbenhed i forbindelse med beslutningsgangen i Odder Kommune.

Hou Havn_luftfoto

Som ovenfor nævnt mener vi i foreningen at sagsgangen omkring havnearealet i Hov kunne have været bedre i forhold til blandt andet beslutninger om nedrivning af en del af kulturmiljøet.

Ifølge tidligere borgmester i Odder Kommune (Elvin Hansen) blev to bygninger på området omkring Caféen på vestkajen opkøbt af det tidligere byråd i 2006/2007. Disse bygninger som var en væsentlig del af kulturmiljøet på havneområdet blev revet ned i eftersommeren 2013. Dette udløste mange frustrerede læserbreve i bl. a. Odder Avis.

Fra borgerside har det ikke skortet på opfordring til dialog. Allerede i november 2010 afholdt Hou Fællesforum et borgermøde, som mundede ud i et idékatalog, som i januar 2011 blev sendt til kommunen. Idékataloget indeholder mange spændende løsningsforslag og ønsker, og i foreningen har vi brugt en del mødeaktivitet på at drøfte tanker og idéer for havneområdet.

Den 27. juli 2013 sendte vi her fra foreningen et åbent brev om den kommende Helhedsplan for Hov Havn til samtlige politikere i Odder Kommune. Om det har været dette brev eller tiden i almindelighed, der gjorde, at tidsplanen og konsulentfirma endelig blev offentliggjort, står hen i det uvisse. Kommunen besluttede, at afholde et borgermøde om Helhedsplanen for Hov Havn.

Mødet, som blev afholdt på Egmonthøjskolen den 26. august 2013, var velbesøgt. Mange visioner og idéer blev givet videre til Arkitema A/S som udarbejdede et forslag til tillæg til Kommuneplan for Hov Havn. Dette forslag blev præsenteret den 12. november på et nyt borgermøde, hvor den overvejende stemning blandt de fremmødte var, at områdets udnyttelsesgrad var for stor - både i højde og drøjde, og at der i vid udstrækning ikke var taget hensyn til bestående havnerelaterede aktiviteter.

Arkitema A/S udarbejdede herefter Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 som Odder Byråd den 13. januar 2014 sendte i offentlig høring frem til 19. marts 2014. Alle relevante bilag kan findes på Odder Kommunes hjemmeside.

 

Foreningens fremsendte en officiel indsigelse til kommuneplantillægget til Planafdelingen Odder Kommune, og foranstaltede en underskriftsindsamling til støtte for Caféens overlevelse i den kommende plan for området. De indsamlede underskrifter blev afleveret til politikerne umiddelbart op til den politiske behandling af Forslag til kommuneplantillæg - Helhedsplan Hov Havn.

Du kan se underskriftsindsamlingen  her

Beskrivelse
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Åbent brev til Odder Kommunes politikere
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Foreningens officielle INDSIGELSE til Helhedsplanen Hov Havn

 



  • Hou Havn