Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Hustyper / Byggestile

16. december 2017

Hvilken byggestil tilhører min bolig?

Slippen
Rosensgade  "Slippen"

 

Vi har fra Aalborg Kommunes hjemmeside lånt disse meget fine beskrivelser af forskellige byggestile. Stilbladene er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og arkitekt Erik Iversen.

Copyright til fotos og tekster: Arkitekt MAA Erik Iversen.

 

Disse stilblade præsenterer de mest typiske stilarter for hustyper. Find ud af hvad du bor i, og hvordan du vedligeholder med respekt for de historiske kvaliteter. 


Stilbladene beskriver kortfattet hustypernes særlige værdier og idealer samt deres oprindelse og karakteristika, f.eks. udtryk, farver, materialer osv. Beskrivelserne leder til en række anbefalinger om hvorledes du på en fornuftig måde kan respektere de enkelte huses stilart, når der laves forandringer på huset. 


Har man ikke den rette viden, risikerer man at ødelægge husets særegne stil og historie. Nogle bygninger er nemlig rigt udsmykkede med støbte detaljer og glaserede tegl-tage, mens andre bevidst er gjort enkle med vægt på funktion. Og det er kendetegn, man bør skatte, respektere og huske, når ejendommen skal sættes i stand.

 

Det enkelte hus er således noget særligt, og stilbladene er med til at forklare, hvad der er særligt og karakteristisk for den stilart, som det pågældende hus repræsenterer.

 

På Bygningskultur Danmark under fanen Mit historiske hus, kan du læse meget mere. Her er det også muligt, at se beskrivelser af de mest udbredte etagehustyper.

 

Gå på opdagelse, og find ud af, hvilken byggestil dit eget hus tilhører:


Cottage

Cottage-stilen

Cottage-stilen stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet, hvor den var et fornyende alternativ til de historicistiske stilarter. Denne stil blev samtidig en vigtig del af Arts and Crafts bevægelsen.

Historicistisk

Den historicistiske villa

Historicismen dækker en periode fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man valgte frit og blandede de forskellige historiske stilarter.

Aalborg Kommunes stilblade:

Den historicistiske byggestil

Nationalromantisk

 

Den nationalromantiske villa

Den nationalromantiske villa - fra 1890'erne og frem til første verdenskrig - skulle være individuel og stemningsfuld. I modsætning til Klassicisme og Renæssance fandt man motiverne i det hjemlige.

Aalborg Kommunes stilblade:

Den nationalromantiske villa

Klassisk historicistisk

Den klassiske historicistiske villa

I sidste del af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet var mange stilarter i spil. Et fælles træk var referencer til de såkaldte historiske stilarter. Fællesbetegnelsen for perioden er historicismen.

Aalborg Kommunes stilblade:

Den klassiske historicistiske byggestil

Bedre byggeskik

Bedre Byggeskik

Bedre Byggeskik-bevægelsen blev etableret i 1915. Men allerede i 1907 havde akademiske arkitekter etableret Tegnehjælpen, hvor der blev ydet en prisbillig rådgivning til bygherrer og især bygmestre.

Aalborg Kommunes stilblade: Bedre byggeskik

Nyklassicistisk

Nyklassicistiske huse

Nyklassicismen er fra tiden omkring 1. verdenskrig og frem til 1930, og den sidste af de historiske stilarter. En mere enkel stil der gjorde op med forudgående tids tendens til at overbrodere husene.

Aalborg Kommunes stilblade:

Skønvirke eller Nyklassisimen

Funkisvilla

Funkisvillaen

Den internationale funktionalisme markerede sig i 1920'erne og 30'erne med sit nyskabende kubistiske formsprog. Formsproget tog man helhjertet til sig i den danske funkisvilla.

Aalborg Kommunes stilblade: Funkisvillaen

Funkisbungalow

Funkisbungalowen

Den internationale funktionalisme fik i 1930'ernes Danmark sin egen version i form af funkisarkitekturen. Bungalowen er en fortolkning af de moderne strømninger tilpasset den danske byggeteknologi.

Aalborg Kommunes stilblade: Funkisbungalow

Dansk funktionalisme

Den danske funktionelle villa

Fra den internationale funktionalisme kom ideen: at et moderne hus skulle indrettes funktionelt til en enkel og naturlig ramme om dagliglivet og samtidigt bevare den danske saglige byggetradtion.

Aalborg Kommunes stilblade:

Den danske funktionelle villa

Statslånshuset

Statslånshuset

Initiativet til statslånshuset medførte både en stigning i byggeriet af enfamiliehuse og en stimulering af byggebranchen til nytænkninger indenfor statslånenes fastsatte økonomiske rammer.

Aalborg Kommunes stilblade: Statslånsvillaen

Murermestervilla

Murermestervillaen fra 50'erne

Muremestervillaerne er efterkrigstidens drøm om det solide håndværkerhus. Hustypen er en variant af den mest udbredte danske hustype: det halvandenetages hus opført i teglsten og med tegltag.

Aalborg Kommunes stilblade:

Murermester villaen fra 50-erne

Typehus

Typehuset

I 1960'erne og de følgende årtier boomede enfamiliehusbyggeriet i Danmark til rekordhøjder. Typehuset blev det industrielle svar på efterspørgslen.

Aalborg Kommunes stilblade:

Typehuset fra 60-erne og 70-erne

Modernistisk

Den modernistiske villa

Den internationale modernisme opstod i 1920'erne, men fik sit gennembrud i tiden efter 2. verdenskrig. Nu skulle boligen indrettes åbent, hvor rummene i et glidende flow afløste hinanden.

Aalborg Kommunes stilblade: Den modernistiske villa

Renæssancen

Bindingsværkshuset og Borgerhuset 

Renæssancen

 

Huse, der er opført på et bestemt tidspunkt, vil ofte bære præg af de arkitektoniske 'modestrømninger' og gængse materialer på opførelsestidspunktet.  Det gælder også de gamle Aalborghuse fra renæssancen. Ligesom man i dag bygger nyt på en bestemt måde, har renæssancens huse nogle særlige karakteristika, som man godt kan genfinde på husene i dag - hvis man ved, hvad man skal kigge efter.

Aalborg Kommunes stilblade: Stilblade for historiske huse

   
   
   

 

   • Hustyper / Byggestile