Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Kulturmiljøer i Odder Kommune

16. december 2017

Odder Kommune har udpeget bevaringsværdige kulturmiljøer. I foreningen følger vi politikernes arbejde med kulturmiljøerne. Du kan følge med under AKTUELLE SAGER  og i referater fra byråds- og udvalgsmøder på Odder Kommunes hjemmeside. Vi opfordrer dig også til at tage et kig på linkene nedenfor.

Kulturmiljøer i Odder Kommune

Kommuneplan 2013-2025

Hvad er en lokalplan?

 

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen 1998 defineres et kulturmiljø som:

"..et geografisk afgrænset område, som med sin fremtræden afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling. Kulturmiljøet skal ikke nødvendigvis indeholde fredede bygninger eller fortidsminder. Det behøver heller ikke være smukt eller æstetisk værdifuldt, selv om der ofte vil være sammenfald mellem de æstetiske og de kulturhistoriske interesser. Det afgørende er, at man står overfor en helstøbt, velbevaret struktur eller helhed, som der bør tages hensyn til i planlægningen - det kan være et fiskerleje, et industrimiljø, et herregårdslandskab, en stationsby, en landsby o. lign."

 

Over Randlev landsby

Da kommuneplan 2009 - 2021 blev vedtaget besluttede Odder Byråd samtidig at nedsætte "Udvalg for bevaring af kulturarv", der skulle:

 

  • rådgive forvaltningen ved udarbejdelsen af en temaplan for kulturmiljøer
  • drives af frivillige medlemmers engagement - dvs. at udvalgsarbejdet er ulønnet
  • nedlægges automatisk, når temaplanen er endelig vedtaget


Foreningen var i udvalgsarbejdet repræsenteret ved nu afdøde Olaf Lind.

På billedet herover ser du udvalget fotograferet på en tur igennem den smukke gamle landsby Over Randlev.

Beskrivelse

   • Kulturmiljøer i Odder Kommune