Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Kulturmiljøer

16. december 2017

Kulturmiljøer

 

Da kommuneplan 2009 - 2021 blev vedtaget, besluttede Odder Byråd samtidig at nedsætte "Udvalg for bevaring af kulturarv", der skulle:

 

  • rådgive forvaltningen ved udarbejdelsen af en temaplan for kulturmiljøer
  • drives af frivillige medlemmers engagement - dvs. at udvalgsarbejdet er ulønnet
  • nedlægges automatisk når temaplanen er endelig vedtaget

 

For dele af Odder By blev der i 2004 udarbejdet et Byatlas. Vi ønsker, at dette byatlas udvides til at omfatte hele Odder By.

Vi anbefaler Odder Kommune, at udvalget gøres permanent, eller at der nedsættes et decideret Bygningsbevaringsråd, så arbejdet med kortlægning af kommunens bevaringsværdige bygninger og lokaliteter videreføres, og vi sikrer, at de gode intentioner i Kommuneplan 2013 - 2025 bliver understøttet.

SIDSTE NYT

Foreningen arbejder på at vinde gehør blandt politikerne i Odder Kommune for nedsættelse af et bygningsbevaringsråd. Vi har ved flere lejligheder fremsat ønske om afholdelse af et møde med Miljø- og Teknikudvalget, og afventer lige nu forvaltningens behandling af byrådsbeslutning truffet i januar måned 2015, hvor arbejdet med igangsætning af bevarende lokalplaner i blandt andet Over Randlev Landsby behandles.

Foreningen ønsker at sætte fokus på, hvordan de udpegede kulturmiljøer kan bruges til markedsføring af Odder Kommune som en attraktiv bosætnings-, turist-, og erhvervskommune.

Du kan se vores oprindelige oplæg om temamøde og kommunens svar samt læse mere i SAGENS GANG nedenfor...

 

Randlev Gamle Skoles gymnastikhus
Randlev Gamle Skoles gymnastikhus opført 1909 er en del af det udpegede kulturmiljø i Over Randlev landsby. (foto A. Jønsson 2013)
Beskrivelse
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Oplæg om TEMAmøde om Kulturmiljøer
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.O.K. svar på oplæg om TEMAmøde om Kulturmiljøer
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Kulturmiljøer - sagens gang

   • Kulturmiljøer