Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Rathlouldal Alléen

16. december 2017

Rathlousdal Alléen

 

Sidste nyt

Vi er glade for, at Vej- og Park er i fuld gang med at genplante manglende allétræer. Når Grobshulevej etableres må man forvente, at den tunge trafik gennem alléen nedsættes væsentligt.

Sidste sommer kunne vi glæde os over de smukke rabatter der med Vej- og Parks mellemkomst blomstrede smukt med vilde blomster, urter og græsser. I foråret 2015 nød vi synet af blomstrende påskeliljer.

Alléen er igen på vej til at blive et af Odder Kommunes smukke vartegn.

 

 

 

Alléen

Beskrivelse
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Supplerende bemærkninger til fredning
Højre klik og vælg ''gem destination som'', hvis du vil gemme filen.Referat af offentligt møde med Fredningsnævnet

 

Rathlousdal Alléen

 

Bestyrelsesmøde 13.02.2013:

Intet at bemærke

 

Bestyrelsesmøde 05.12.2012:

Offentligt møde afholdt på Rådhuset 23.10.2012

Økonomiudvalget indstiller med et flertal på 4 ud af 6 at kommunes forslag IKKE føres ud i livet.

 

Bestyrelsesmøde 10.10.2012:

Alléens venner holdt møde i går og skrev en kommentar til Odder Kommunes forslag om ændring af fredning. Vi (Bevaringsforeningen) skriver et tilsvarende indlæg som indholdsmæssigt lægger sig op ad Alléens Venners.

Holdningen er, at erstatte manglende tæer med opvoksede tæer fra en Planteskole på Fyn. Der slås på, at er der ligger planer for en omfartsvej vest om Odder, som når den er etableret, løser de største trængselsproblemer i Alléen. Indtil omfartsvejen står færdig, om formodentlig 7-10 år forslås trafikregulering i Alléen. Fredningsnævnet i Midtjylland afholder møde i Rådhussalen den 23. oktober. Skrivelse gøres færdig inden da.JFogLOforfatter denne og deltager i mødet. Alle som har mulighed for det, opfordres til at deltage.

 

Bestyrelsesmøde 08.08.2012:

Generel orientering og snak om, "hvor vi er".

Eric er p.t. i dialog med arkitekten i Kulturstyrelsen (Hommelhoff) i forbindelse med Alleen.

 

Bestyrelsesmøde 12.06.2012:

Ib Salomon fra Naturfredningsforeningen har taget kontakt til Dommer Per Holkman Olsen. PHO er formand for Fredningsnævnet. Der afholdes et møde i juli/august.

 

Bestyrelsesmøde 11.04.2012:

Intet aktuelt

 

Bestyrelsesmøde 08.02.2012:

Eric fortæller, at han har snakket med Hanne Tychsen-Rasmussen (ansat hos fredningsnævnet) som oplyser, at fredningsdommeren har planer om at indkalde til en offentlig høring om Alléen. Mødet skulle efter sigende afholdes i februar/marts. Der er ingen, der har hørt nærmere til dette p.t., Lars undersøger hos Hanne Broe.  • Rathlouldal Alléen