Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Teatersalen i Centralhotellet

16. december 2017

Bevar teatersalen i Centralhotellet

Teatersalen i Centralhotellet

SIDSTE NYT:

Teatersalens Venner har fået egen mailadresse - info@teatersalen-odder.dk

 

HISTORIE:

Den 30. november 2014 blev den almennyttige forening "BEVAR TEATERSALEN I CENTRALHOTELLET" stiftet ved en ekstraordinær generalforsamling. Ved den nyligt afholdte ordinære generalforsamling den 15. juni 2015 blev alle bestyrelsesmedlemmer genvalgt.


Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Povl Henningsen, formand

Vagn Egon Jørgensen, næstformand

Steen Rågård, kasserer

Tina Buchholtz

Jørgen Fink

Annette Folsach

Mette Dalsgaard

Suppleanter (begge deltager i bestyrelsesarbejdet):

Eric Pettersson

Karin Munk


Foreningen kan kontaktes på:

Povl Henningsen - Formand

Tlf: 97853435
Mobil: 21757509
Mail: henningsen@empower.dk

 

Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur opfordrer til, at du støtter arbejdet med genetablering af Teatersalen.

Dette kan du gøre ved at tegne et medlemskab af foreningen, og følge med på Facebook  Facebook

 


Teatersalen i Centralhotellet
Historisk Redegørelse af Eric Pettersson

Centralhotellet på torvet i Odder rummer en gammel teatersal, som har stået ubrugt hen i flere år.

Der er tale om nogle fysiske rammer, som blev fredet i 1993, og som stort set ikke er blevet forandret siden teateret blev bygget i 1908. Stedet rummer unikke muligheder for bevarelse af kulturværdier, og med den rigtige istandsættelse og modernisering kan teatersalen igen blive en levende del af kulturlivet i Odder og omegn.

Teatersalens Venner - en almennyttig forening - blev dannet i 2007 med det formål, at skabe grundlaget for projektets gennemførelse. Det er Teatersalens Venner, som med en økonomisk hjælp fra Realdania på 300.000 kr. har udarbejdet et oplæg.
 

Se nærmere beskrivelse her                                                                                           

På baggrund af disse undersøgelser er Teatersalens Venner af den overbevisning, at en restaurering og revitalisering af teateret kan blive et bæredygtigt projekt, som kan komme til at danne rammerne om en lang række forskellige lokale arrangementer, og i bedste fald hvile i sig selv ganske som Spektrum og Vitapark.

Lige nu har visse - ikke godkendte ombygninger i kælderen under salen i forbindelse med værtshuset dér - umuliggjort, og dermed udskudt 1. fase af salens restaurering nemlig købet af Teatersalen. Sagen ligger derfor lige nu i "mølpose", indtil andre muligheder er efterprøvet.

Centralhotellet og Teatersalen er fredet og kan ikke bare ombygges uden Kulturstyrelsens medvirken. Projektforslaget udarbejdet af Teatersalens Venner er godkendt af Kulturstyrelsen og bakkes op af denne, endog med et økonomisk tilsagn. Af brandmæssige årsager kan Teatersalen heller ikke bare lejes ud.

Til orientering skal nævnes at forud for al privat økonomisk støtte fra anden side, skal Teatersalen været ejet af "en almennyttige forening". Odder Kommune kan godt yde støtte, men ikke eje den. Ikke medmindre kommunen selv ønsker at bekoste ombygningen og senere drive den. Vi taler om et projekt på ikke under 20-25 mill. og drift.

Teatersalens Venner deltog i en udstilling på Teatermuseet på Christiansborg i november 2013. Ideen hér var at skildre restaureringens omfang og salens fremtidige lokale muligheder.

Teatermuseet er meget interesserede i at hjælpe med at skaffe interesse for salens bevarelse. Idet den synes at være én af de få - måske den sidste? - tilbageblevne og endnu uberørte teatersale i Danmark. En sal, som siden 1908 og frem til nedlæggelsen i ca. 1990, har været vært for mange af de omrejsende og ofte berømmede historiske Teaterselskaber.                  • Teatersalen i Centralhotellet