Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - Torvald Køhls Observatorium

16. december 2017

Torvald Køhls Observatorium

Thorvald Køhl (1852-1931) var sin tids kendteste danske stjernekigger og selvlært privatastronom. Han havde en omfattende foredrags- og kursusvirksomhed blandt andet fra sin villa og observatorium siden 1903 i Åbygade 7 i Odder.

For at sikre, at offentligheden har kendskab til, hvem Thorvald Køhl var, skrev mangeårige medlem af bestyrelsen i Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur - nu afdøde arkitekt Olaf Lind en flot og informativ bog, som i 2015 efter Olafs død blev udgivet på forlaget Siesta.

Bogen er værd at læse. Du finder flere oplysninger under VI ANBEFALER...

Nedenfor kan du læse en kort orientering om det store arbejde frivillige ildsjæle i Odder gjorde for at sikre, at villaen og observatoriet blev sikret for eftertiden. Lige nu ligger arbejdet stille, men vi har jo lov at håbe, at Odder Kommunes politikere besinder sig og sørger for, at vi i Odder Kommune engang i fremtiden vil kunne præsentere en unik perle med værdi for både byen, borgerne, turisterne og erhvervslivet.

Orientering af Eric Pettersson.

Torvald Køhls Observertorium

Foto fra Oddernettet

Som nævnt ovenfor var Thorvald Køhl (1852-1931) en af sin tids kendteste danske stjernekiggere og selvlært privatastronom. Fra sin villa Carina i Åbygade 7 i Odder By,  hvor han fik opført sit eget observatorium, drev han fra 1903 og frem til sin død en omfattende foredrags- og kursusvirksomhed.

Efter Køhls død kom bygningerne på private hænder, og i 1953 var observatoriet så forfaldet, at en del af det blev fjernet. Omkring midten af 1980 blev bygningerne imidlertid købt af private og brugen overdraget det daværende Lokalhistoriske Arkiv for Odder. Senere overgik ejerskabet til Odder Kommune. Det Lokalhistoriske Arkiv blev i januar 2012 sammenlagt med og flyttet til Odder Museum i Møllegade. Samtidig med at Museet herefter blev en underafdeling af Moesgård Museum.

Allerede i 1989 besluttede det Lokalhistoriske Arkiv at forsøge at skaffe midler til, at genopbygge observatoriet. Ikke mindst ved at oprette de selvejende institutioner: "Thorvald Køhls Observatorium og Carina Observatoriets Venner". Disse grupper har herefter igennem flere etaper skaffet midler, der frem til 2013 sikrede en restaurering for i alt ca. 1.5 mill. kr. Midler der har betydet at tårnet i dag næsten er færdigrestaureret.

Flytningen af Arkivet til Odder Museum betød imidlertid at kommunen valgte at udbyde Villaen i Åbygade til salg i et åbent udbud. En gruppe interesserede bød ind med henblik på en færdiggørelse af restaureringen af både villa og tårn. Formålet hermed var, at kunne tilbyde børn og unge naturvidenskabelige aktiviter og undervisning i "Stjernehuset Villa Carina".

Eller som der stod i formålsparagraffen: "…at anvende og drive det samlede anlæg i Thorvald Køhls ånd ved bl.a. at stille faciliteter til rådighed for undervisning, mødeaktivitet og generel formidling, primært i en naturvidenskabelig kontekst".Haven skulle indrettes som en "planethave" med tilhørende "solkugle" og børnekikkert og med fri og daglig adgang for børnehaver og SFO'er.

Villaen blev imidlertid solgt til anden side og ejes i dag af en familie. Tårnet derimod er fortsat ejet af Odder Kommune og matrikulært frastykket villaen. Der er officielt adgang for alle igennem den private have, men hærværk på bl.a. vinduer har imidlertid medført blænding af disse og hængelåse for dørene.

Restaureringsfolk med tilknytning til Den Gamle By i Århus og Horsens Museum har for nylig rettet henvendelse til kommunen, blandt andet for at undersøge muligheden for - som en sidste redning af observatoriet - at flytte dette til en mere museumsmæssig sammenhæng.   • Torvald Køhls Observatorium